Welkom op onze website

De abdij van Averbode vormt een kruispunt van vele werelden. De norbertijnen van Averbode nodigen je graag uit om ze te ontdekken.
over ons

Onze gemeenschap

De Norbertijnen van Averbode leven in een gemeenschap met zo’n 55 medebroeders, waarvan er een 30-tal in de abdij wonen. De anderen zijn vanuit deze gemeenschap uitgezonden en zijn actief in Kerk en samenleving.
gebedsmomenten

Liturgie & gebed

Het leven in de abdij is gestructureerd rond de drie gemeenschappelijke gebedsmomenten van de dag: het morgengebed, de Eucharistie (rond het middaguur) en het avondgebed.
Morgengebed: 7 u. 
(zater-, zon- en feestdagen: 7.30 u.)
Eucharistie: 11.45 u.
(zon- en feestdagen: 11 u.)
Avondgebed: 18 u.

Norbertijn worden

Wil jij graag norbertijn worden? Wil je meer info?

activiteiten

Activiteiten binnen & buiten de abdij

Bezield door hun spiritualiteit en gesterkt door het gebed, engageren norbertijnen zich binnen en buiten de abdij: ze zetten zich in voor mensen, voor de Kerk en de samenleving.
nieuws

Nieuwsberichten

Restauratie van de slotmuur

De gebouwen die nu de abdij van Averbode vormgeven, zijn het resultaat van een eeuwenlange en boeiende bouwgeschiedenis. De enige constante in deze geschiedenis is de gemetselde bakstenen slotmuur rond het abdijdomein. Hij dateert vermoedelijk uit de beginperiode: de 12de eeuw! Hij omsluit een areaal van 9 ha en is het oudste monument van de abdij. Deze muur is in gevaar! Grondige restauratiewerken dringen zich op.

Wie het wenst kan deze restauratie financieel ondersteunen door storting op rekeningnummer BE39 7460 2786 5219 
met vermelding “Gift Abdij der norbertijnen Averbode”. Vanaf een gift van € 40,00 ontvangt u van Herita een fiscaal attest, waardoor u 45% van de gift terug krijgt in de vorm van belastingvermindering.

Een bezoek of verblijf plannen?

Wie op zoek is naar enkele dagen van rust en bezinning en daarbij wil aansluiten bij het gebedsleven van de abdijgemeenschap, is van harte welkom in het gastenkwartier
 
Groepen die naar de abdij willen komen voor een één- of meerdaags bezinningsverblijf, kunnen terecht in het bezinningscentrum.

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens