Liturgie & gebed

Het vieren van de liturgie is, naast het gemeenschapsleven en het apostolaat, één van de drie belangrijkste opdrachten van de canonicale levenswijze.
(Constituties van onze Orde, 34-43)

Liturgie & gebed

Het leven in de abdij is gestructureerd rond de drie gemeenschappelijke gebedsmomenten van de dag: het morgengebed, de Eucharistie (rond het middaguur) en het avondgebed.
Morgengebed: 7 u. 
(zater-, zon- en feestdagen: 7.30 u.)

Eucharistie: 11.45 u.

(zon- en kerkelijke feestdagen: 11 u.)
Avondgebed: 18 u.

O.-L.-Vrouw van het H. Hart

In 1877 werd in de abdij het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart opgericht. Dankzij deze gebedsvereniging ontstonden voor de abdij nieuwe werkterreinen: de drukkerij en uitgave van vele tijdschriften op de eerste plaats, maar ook het Mariapark, het ontstaan van de Eucharistische Kruistochten, en zelfs onze missies in Brazilië en Denemarken. Het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw werd in de abdijkerk de aantrekkingspool voor vele bedevaarders.

Ook vandaag is dit Mariabeeld een toevluchtsoord en rustpunt voor vele mensen. In 2018 werd een nieuwe kaarsenkapel ingericht. De vele brandende kaarsjes getuigen van de zorgen en vreugden die bezoekers willen toevertrouwen aan God, op voorspraak van Maria.

Wie lid wil worden van de aartsbroederschap kan contact nemen met aartsbroederschap@abdijaverbode.be.

Kaarsenkapel – Misintenties

Voor al uw intenties kunnen HH. Missen aangevraagd worden of kan een kaars aangestoken worden bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.
 
H. Mis: € 15,00
Noveenkaars: € 5,00
Kleine kaars: € 0,50
 
Aanvragen bij de Prior met duidelijke vermelding van uw intenties.
Bedrag te storten op het rekeningnummer van prior Paul Van Herck: BE80 7343 8321 5077.

Een bezoek of verblijf plannen?

Wie op zoek is naar enkele dagen van rust en bezinning en daarbij wil aansluiten bij het gebedsleven van de abdijgemeenschap, is van harte welkom in het gastenkwartier
 
Groepen die naar de abdij willen komen voor een één- of meerdaags bezinningsverblijf, kunnen terecht in het bezinningscentrum.

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens