Geschiedenis

De Abdij van Averbode werd gesticht in 1134. Sindsdien leven de norbertijnen ononderbroken op deze plaats.

Ca. 1134 stichting van de abdij van Averbode

De abdijgemeenschap bestaat in de aanvang uit priesters, broeders en zusters.
Bevestigingsoorkonde uit 1136 van de stichting van de abdij van Averbode (detail) – Archief Abdij Averbode

Begin 13de eeuw

De zusters hebben de abdij verlaten en een nieuw onderkomen gevonden in Keizerbosch te Neer bij Roermond. Het aantal broeders daalt zeer sterk. Meer en meer priesters worden uitgezonden als parochiepriester.
Norbertus ontvangt de regel van Augustinus – collectie Abdij Averbode (detail)

Eerste helft 16de eeuw

Vooral onder abt Gerard vander Scaeft (1501-1532) kent de abdij een bloeiperiode op geestelijke en materieel vlak.
Eerste blad uit het Missaal van abt vander Scaeft met zijn wapenschild – archief Abdij Averbode

Eind 16de eeuw

De godsdienstoorlogen betekenen een catastrofe voor het hele land, ook voor de abdij. In 1578 moet de gemeenschap Averbode verlaten.
Refugiehuis van Averbode te Diest ca. 1881 (schilderij door F. Vanden Hove)

1604

Abt Matthias Valentijns (1591-1635) keert terug naar Averbode en bouwt de abdijgemeenschap op menselijk en materieel vlak opnieuw op.
Abt Matthias Valentijns, portret in de pandgang

1664-1672

Bouw van de nieuwe barokke abdijkerk.
Ingekleurde kopergravure (1695) – detail

1796-1797

De Franse overheid schaft de kloosters af, ook de norbertijnen van Averbode moeten hun abdij verlaten.
De abdij na de verkoop (schilderij door K. Vander Eycken, ca 1815) – collectie Abdij Averbode

1834

Vijf overlevende norbertijnen van Averbode herbeginnen het kloosterleven in de abdij.
Koorgebed na de heroprichting (schilderij van J.V. Génisson, ca. 1840) – collectie Abdij Averbode

1877

De verering van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart (Issoudun) vormt het begin van de drukkeractiviteiten van de abdij. Een broederschap verenigt vele duizenden leden en hieruit ontstaat “De Bode” en later “Averbode’s Weekblad”. De kinder- en jeugdjaren van vele generaties zullen getekend worden door “Zonneland”, “Zonnestraal”, “Zonnekind” en de vele andere tijdschriften van Averbode.
Genadebeeld in de abdijkerk

Ca. 1900

De abdij bloeit opnieuw en zendt haar leden uit, met talrijke nieuwe activiteiten: de publicatie van boeken en tijdschriften, missies in Brazilië en Denemarken, talrijke parochies, later ook onderwijsinstellingen en een uitgebreid gastenkwartier met retraitehuis.
Een groep norbertijnen in Pirapora (Brazilië), 23 september 1923 – Archief Abdij Averbode

29 december 1942

Een grote brand vernielt het centrale abdijgebouw. De kerk blijft gespaard.
De abdij de dag na de brand – Archief Abdij Averbode

1996

De drukkerij binnen de abdijmuren wordt verkocht en de uitgeverij wordt meer zelfstandig.
De drukkerijgebouwen rond 1985 – Archief Abdij Averbode

2001

De wijding van het nieuwe altaar sluit een restauratieperiode van de kerk af, die begon in 1969 met een 10 jaar lange restauratie van de buitenkant van de kerk.
De vernieuwde liturgische ruimte

2014

De abdijnaam “Averbode” wordt vermarkt. Een groeiende korf met momenteel bier, brood, kaas, peperkoek en ijs ziet het levenslicht. De producten worden niet in de abdij gemaakt, maar de naam “Averbode” staat garant voor kwaliteitsvolle en eerlijke producten. Het abdijcafé “Het Moment” opent in 2016.

8 februari 2018

De gemeenschap kiest Marc Fierens als huidige abt van de abdij. Op 24 juli van hetzelfde jaar kiest het Generaal Kapittel van de Orde Jos Wouters, abt-emeritus van Averbode, tot Generaal van de Orde.

19 april 2022

Uitgeverij Averbode, een toonaangevende educatieve uitgeverijengroep, wordt opgenomen in het groter geheel van Plantyn, en deze twee uitgeverijen bundelen zo samen de krachten. De Abdij geeft de uitgeverijen Averbode / Erasme uit handen... 

Onze volledige geschiedenis bekijken?

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens