Norbertijn worden

Spreekt een leven als norbertijn je aan? Misschien heb je vragen over wat dat leven inhoudt en wat je moet doen om aan te sluiten bij onze gemeenschap... 

Kom en zie!

 

Jaarlijks worden “meeleefdagen” georganiseerd. Zo kan je het leven in de abdij van dichtbij meemaken, en zien of het iets voor jou zou zijn...

Data kan je hier terugvinden (zo gauw ze vastgelegd zijn).

 

info: Jan Vankeirsbilck

 

Het leven als Norbertijn

Aan de eigenlijke intrede gaat een periode vooraf van kennismaking en verdieping van de keuze die iemand maakt voor het godgewijde leven: het postulaat

Na deze kennismakingsperiode wordt de kandidaat in het noviciaat aanvaard en woont hij permanent in de gemeenschap. Tijdens deze periode van twee jaar krijgt hij tijd en ruimte om te groeien. Daarnaast zijn er ook vormingsmomenten, lessen, ontmoetingen en uitwisselingen.

Na het noviciaat kan de kandidaat vragen om zich in de gemeenschap te engageren door een eerste tijdelijke professie. Daarbij belooft hij aan de wereld te verzaken en een leven van bekering en communio (gemeenschap) te leiden dat vooral gekenmerkt wordt door armoede, gewijd celibaat en gehoorzaamheid.

Na meestal 3 jaar, kan de kandidaat vragen om dit tijdelijk engagement om te zetten in een definitieve vorm en zich voor altijd te binden aan God en de gemeenschap door de plechtige professie. Na het beĆ«indigen van de vorming en van de filosofische en theologische opleiding kan de gemeenschap vragen om priester te worden ten dienste van de Kerk.

Ben ik geroepen?

Je studeert of je werkt, je voelt je geroepen om je leven te geven aan Jezus en het Evangelie? Je hebt idealen en wil je talenten inzetten voor een betere wereld? Je wil je thuis voelen in een gemeenschap waar het goed is om samen te leven, te bidden en te werken? Je houdt van liturgie, gebed en stilte maar tegelijk wil je ook ten dienste staan van mensen? Je wil kennismaken met ons leven en kijken of het iets voor jou kan zijn? 
 
Wil je informatie over wie we zijn, wat ons leven is en welk vormingstraject we voor ogen hebben om iemand op te nemen in onze gemeenschap, als je kennis wil maken met onze gemeenschap, als je er wil over spreken kun je terecht bij de opleidingsverantwoordelijke Jan Vankeirsbilck.
 
Bij gelegenheid van roepingenzondag 2021, sprak Kerknet-redactrice Lieve Wouters met abt Marc en pater Jan over roeping en hun keuze. Je vindt de video via deze link.

Derde orde

Reeds in de 12de eeuw waren er in onze Orde leken die hun geloofsbeleving in de wereld gestalte gaven vanuit een verbondenheid met een abdijgemeenschap. Een derde-ordeling vindt voor zijn dagelijks leven inspiratie in de contemplatieve en in de pastoraal-actieve aspect van het norbertijnse leven.

Driemaal per jaar komt de groep samen in de abdij om eucharistie te vieren met de abdijgemeenschap en voor vorming, informatie en uitwisseling. Tussen deze georganiseerde momenten, komen zij volgens eigen mogelijkheden naar de abdij om mee te leven op het ritme van de gemeenschap. Ze houden ook digitaal contact.

Wil jij, man of vrouw, je christelijke geloofsbeleving in de wereld gestalte geven vanuit je verbondenheid met de norbertijnen van Averbode, dan kan je misschien deel uitmaken van onze derde orde. Neem contact met fr. Andreas Willems.

Wil jij norbertijn worden?

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens