Medebroeders van Averbode

Wie doet wat?
Geboren in 1956
Ingekleed in 1974
Professie afgelegd in 1976
Priester gewijd in 1982
Abt van Averbode gekozen in 2018

Marc Fierens

Geboren in 1941
Ingekleed in 1959
Professie afgelegd in 1961
Priester gewijd in 1966
Bisschop gewijd in 2008
Aartsbisschop in 2012
Eertijds secretaris van de Signatura Apostolica in Rome

Frans Daneels

Geboren in 1929
Ingekleed in 1947
Professie afgelegd in 1949
Priester gewijd in 1953
Abt-emeritus van Jaú (BR)
Meewerkend priester in federatie Meerhout-Laakdal

Bonifaas Hartmann

Geboren in 1933
Ingekleed in 1952
Professie afgelegd in 1954
Priester gewijd in 1958
Abt-emeritus van de abdij van Frigolet (F)

Thomas Gilbert Secuianu

Geboren in 1960
Ingekleed in 1981
Professie afgelegd in 1983
Priester gewijd in 1989
Prior-Administrator van de Abdij van Park
Meewerkend priester in de federatie Heverlee
Docent Ethiek in het Studium voor Filosofie en Theologie van de abdij

Jozef Van Osta

Geboren in 1961
Ingekleed in 1983
Professie afgelegd in 1985
Priester gewijd in 1990
Prior van de abdij
Medewerkend priester pastorale eenheid St.-Menas, Tessenderlo-Ham
Vestiarius

Paul Van Herck

Geboren in 1964
Ingekleed in 1990
Professie afgelegd in 1992
Priester gewijd in 1997
Supprior
Ceremoniarius
Provisor
Cellier
Novicen- en Geprofestenmeester

Jan Vankeirsbilck

Geboren in 1933
Ingekleed in 1953
Professie afgelegd in 1955
Priester gewijd in 1959
Eertijds werkzaam in Brazilië
Medewerker van Wereldmissiehulp

Augustinus Damen

Geboren in 1935
Ingekleed in 1956
Professie afgelegd in 1958
Priester gewijd in 1963
Eertijds leraar in Sint-Michielscollege, Brasschaat
Econoom van de priorij in Brasschaat

Jacques Adriaens

Geboren in 1936
Ingekleed in 1956
Professie afgelegd in 1958
Priester gewijd in 1963
Eertijds pastoor van Testelt
Meewerkend priester in de zone Averbode

Erik Stynen

Geboren in 1937
Ingekleed in 1956
Professie afgelegd in 1958
Priester gewijd in 1963
Eertijds parochie-administrator van Christus-Koning en aalmoezenier van het St.-Rochus-woonzorgcentrum te Aarschot

Gilbert Fleurent

Geboren in 1935
Ingekleed in 1957
Professie afgelegd in 1959
Priester gewijd in 1964
Ere-hoofdaalmoezenier van de Belgische luchtmacht en de NAVO
Voormalig pastor in het bejaardenhuis St.-Barbara in Herselt

Bert Eynatten

Geboren in 1938
Ingekleed in 1957
Professie afgelegd in 1959
Priester gewijd in 1964
Eertijds pastoor in Veerle

Dolf Swinnen

Geboren in 1939
Ingekleed in 1958
Professie afgelegd in 1960
Priester gewijd in 1965
Eertijds econoom van de abdij
Eertijds provisor van de abdijen van Averbode en Park

Ludo Vochten

Geboren in 1939
Ingekleed in 1958
Professie afgelegd in 1960
Priester gewijd in 1965
Eertijds pastoor in Wezemaal
Hulpbibliothecaris

Michel Tilleman

Geboren in 1940
Ingekleed in 1959
Professie afgelegd in 1960
Eertijds medewerker in het onderhoud van de abdij

Jozef Janssens

Geboren in 1940
Ingekleed in 1959
Professie afgelegd in 1961
Priester gewijd in 1966
Eertijds pastoor te Kolding (DK)
 

Quirinus Kerkhofs

Geboren in 1941
Ingekleed in 1960
Professie afgelegd in 1962
Priester gewijd in 1967
Eertijds pastoor in de federatie Tessenderlo

Jos Matthessen

Geboren in 1942
Ingekleed in 1961
Professie afgelegd in 1963
Priester gewijd in 1968
Bibliothecaris

Edward Van Gysel

Geboren in 1943
Ingekleed in 1961
Professie afgelegd in 1963
Priester gewijd in 1968
Eertijds missionaris in Brazilië

Paul Haenraets

Geboren in 1945
Ingekleed in 1963
Professie afgelegd in 1965
Priester gewijd in 1970
Eertijds pastoor-deken te Averbode en nadien te Aarschot
Ziekenmeester

Huub Gerits

Geboren in 1945
Ingekleed in 1964
Professie afgelegd in 1966
Priester gewijd in 1972
Eertijds pastoor te Vejle (DK)
en overste van de gemeenschap in Denemarken

Jan Ophoff

Geboren in 1948
Ingekleed in 1967
Professie afgelegd in 1969
Priester gewijd in 1974
Eertijds Pastoor-Moderator pastorale zone Averbode
Meewerkend priester in de pastorale zone Diest
Gedelegeerd bestuurder van de Aartsbroederschap van O.-L.-Vrouw van het H. Hart

Jan Geerts

Geboren in 1945
Ingekleed in 1971
Professie afgelegd in 1973
Priester gewijd in 1978
Kapelaan van de ziekenafdeling van de abdij

Luc Vandamme

Geboren in 1953
Ingekleed in 1973
Professie afgelegd in 1975
Portier

Aloïs Vanlimbergen

Geboren in 1953
Ingekleed in 1973
Professie afgelegd in 1975
Priester gewijd in 1980
Eertijds pastoor in Horsens (DK)
Docent Esthetica aan het Studium voor Filosofie en Theologie van de abdij
Zorgdragend voor de kunstcollectie van de abdij

Raymond Minnaert

Geboren in 1955
Ingekleed in 1974
Professie afgelegd in 1976
Priester gewijd in 1981
Aalmoezenier van de rondtrekkenden
Meewerkend priester in de zone Scherpenheuvel

Erik Schaefer

Geboren in 1957
Ingekleed in 1975
Professie afgelegd in 1977
Priester gewijd in 1982
Pastoor in Kortenbos en Alken en in de federatie St.-Trudo
Rector van de basiliek van Kortenbos

Luc Michiels

Geboren in 1957
Ingekleed in 1975
Professie afgelegd in 1977
Priester gewijd in 1982
Archivaris
Docent Ordesgeschiedenis

Herman Janssens

Geboren in 1958
Ingekleed in 1977
Professie afgelegd in 1979
Priester gewijd in 1985
Pastoor-Moderator van de parochies Averbode, Messelbroek, Testelt en Okselaar
 

Jan Eygenraam

Geboren in 1958
Ingekleed in 1981
Professie afgelegd in 1983
Priester gewijd in 1989
Gastenpater
Pastoor in de pastorale eenheid St.-Norbertus Meerhout-Laakdal

Theo Meulemans

Geboren in 1962
Ingekleed in 1982, Professie afgelegd in 1983, Priester gewijd in 1989
Bestuurder in vzw’s Sint-Michielscollege Brasschaat en Schoten en in KVO-scholengroep Antwerpen
Docent Geschiedenis Filosofisch denken aan het Studium van de abdij
Meewerkend priester in de pastorale eenheid Sint-Menas Tessenderlo-Ham
Lid van de Algemene Vergadering van Kerk in Nood/Oostpriesterhulp
Lid van de vzw Stichting Tertio Millennio

Rony Ceustermans

Geboren in 1962
Ingekleed in 1982
Professie afgelegd in 1984
Priester gewijd in 1989
Verbondsaalmoezenier Scouts en Gidsen Vlaanderen
Moderator van de federatie Tessenderlo-Ham

Werner Fierens

Geboren in 1964
Ingekleed in 1982
Professie afgelegd in 1984
Priester gewijd in 1990
Provisor in de abdij van Park
Docent Inleiding Bijbel en Inleiding theologie aan het Studium voor Filosofie en Theologie van de abdij
Vicariaal medewerker Bijbelse vorming voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Gastdocent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven
 

Filip Noël

Geboren in 1959
Ingekleed in 1984
Professie afgelegd in 1986
Priester gewijd in 1991
pastoor in de Pastorale Eenheid HH Jacobus en Antonius  (Kapellen, Brasschaat)
lid van de priesterraad van het bisdom Antwerpen

Michel Baert

Geboren in 1964
Ingekleed in 1985
Professie afgelegd in 1987
Priester gewijd in 1991
Federatiepastoor in Rotselaar

Peter Kastekkere

Geboren in 1967 
Ingekleed in 1985 
Professie afgelegd in 1987 
Priester gewijd in 1993 
Organist van de abdijkerk
Cantor
Directeur van het bezinningscentrum

Jos Bielen

Geboren in 1969
Ingekleed in 1987
Professie afgelegd in 1989
Priester gewijd in 1994
Leraar in Sint-Michielscollege Brasschaat
Pedagogisch directeur van het Sint-Michielscollege Brasschaat

Francis Dierckxsens

Geboren in 1935
Diaken gewijd in 1977
Ingekleed in 1988
Professie afgelegd in 1989
Eertijds werkzaam in Denemarken

Baudouin Willocx

Geboren in 1965
Ingekleed in 1990
Professie afgelegd in 1991
Priester gewijd in 1995
Rector van het heiligdom te Tancrémont

Jos Vanderbruggen

Geboren in 1965
Ingekleed in 1991
Professie afgelegd in 1993
Priester gewijd in 1998
Econoom van de abdij
Pastoor parochies Laakdal en coördinator van parochies Meerhout-Laakdal
Docent Economie en Sociologie aan het Studium voor Filosofie en Theologie van de abdij

Eric Seghers

Geboren in 1981 
Ingekleed in 1999
Professie afgelegd in 2001
Priester gewijd in 2007
Medewerkend priester te Mol-Balen (HH. Apostelen), Geel (HH. Dimpna en Gerebernus) en Laakdal-Meerhout (H. Norbertus) 

Vincent Ceulemans

Geboren in 1952
Priester gewijd in 1978
Ingekleed in 2000
Professie afgelegd in 2001

Paul Schelstraete

Geboren in 1943
Ingekleed in 2002
Professie afgelegd in 2003
Priester gewijd in 2007
Docent filosofie seminarie Breda 
Docent aan het Studium voor Filosofie en Theologie van de abdij
Verantwoordelijke Derde Orde
Lid van de Raad van Beheer van Levensruimte
Assistent van de gastenpater
Socius van de Novicen- en geprofestenmeester

Andreas Willems

Geboren in 1972
Ingekleed in 2008
Professie afgelegd in 2010
Priester gewijd in 2015
Succentor
Meewerkend priester zone Averbode

Bart Pauwels

Geboren in 1995
Ingekleed in 2016
Professie afgelegd in 2017
Diaken gewijd in 2023
Succentor
Student theologie

Viktor Henne

Geboren in 1994

Ingekleed in 2023.

Glenn Van Regenmortel

Geboren in 1998

Ingekleed in 2023

Bram Hulsbosch

Wil jij norbertijn worden?

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens