Onze gemeenschap

Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God.
(uit de Regel van Augustinus)

U kan de abdijgemeenschap financieel steunen

U kan de abdijgemeenschap steunen door een gift
op rekening nummer BE81 4529 0019 0124

U kan de abdij ook opnemen in uw testament.
Neem daarvoor contact met ons op.
Meer informatie hierover vindt u op
https://www.testament.be/nl/juridisch 

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens