Orde en spiritualiteit

De abdij van Averbode behoort tot de Orde van Prémontré, die door de heilige Norbertus gesticht werd in 1121 in het Noord-Franse Prémontré.

Wat is eigen aan onze manier van leven?

Een spiritualiteit wordt gevormd door de eigen accenten die een bepaalde groep of beweging legt in de beleving van het Evangelie. Tot de eigenheid van elke religieuze orde hoort een specifieke wijze om het Evangelie te beleven.

De apostolische levenswijze, onder leiding van de Geest van Christus, betekent één zijn van hart en één van ziel op weg naar God; alles gemeenschappelijk bezitten; volharden in het onderricht van de apostelen; het brood breken in vreugde, dit wil zeggen: de eucharistie beschouwen als middelpunt van het hele leven; getuigenis afleggen van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus door onze prediking, door het voorbeeld van onze levenswandel en door alle vormen van apostolaat; en samen in het gebed volharden met Maria, de moeder van Jezus, en met de broeders.
(Constituties I,2)

Ontstaan

De Orde van Reguliere Kanunniken van Prémontré werd in 1120 in Frankrijk gesticht door Norbert van Xanten (1080-1136). Norbert vestigde zich in 1120 in het bos van Saint-Gobain (op een twintigtal kilometer van Laon in het noorden van Frankrijk, in het departement Aisne), een plaats genaamd Prémontré. 

De norbertijnen zijn reguliere kanunniken die de regel van Sint-Augustinus volgen, ze verenigen de contemplatieve roeping (gemeenschap van goederen, contemplatief leven en gebed) en apostolische leven (parochiedienst, onthaal, prediking).

Na 900 jaar is de Orde van Prémontré op alle continenten aanwezig, in 70 abdijen. Aan het hoofd van de Orde staat de generaal-abt, die in Rome verblijft. Er zijn zo’n 1200 religieuzen over de hele wereld. 

In België zijn er naast Averbode ook nog de abdijen van Grimbergen, Leffe, Park (Heverlee), Postel en Tongerlo.

Wil je de gebedstijden weten?

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens