Tijdschrift en publicaties

De abdij wil in een tijdschrift haar leven en werken delen. In een aantal uitgaven en brochures wil de abdij graag laten kennis maken met haar historisch erfgoed.

Tijdschrift

De abdij heeft een contactblad: "Averbode". Dit tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. Hieronder kan u een gedeelte van de meest recente nummers van de lopende jaargang downloaden of consulteren.

Wenst u een abonnement? Neem dan contact op met de redactie: tijdschrift@abdijaverbode.be.

Tijdschrift 2024-nummer 1

Tijdschrift 2024-nummer 2

Tijdschrift 2024-nummer 3

Tijdschrift 2024-nummer 4

Onze uitgaven

Ook werden enkele brochures en boeken uitgegeven over onze gemeenschap, onze gebouwen en ons leven. Deze (en nog vele andere) uitgaven over Averbode zijn verkrijgbaar via de abdij of in de abdijboekhandel “Het Moment”.

Abdij Averbode. Leven in een traditie – met een roeping – in de samenleving

Bij gelegenheid van de 900ste verjaardag van de Orde van Prémontré bieden de norbertijnen van Averbode u met deze jubileumuitgave een inkijk in het abdijleven achter de eeuwenoude muren.

Waarom leven zij samen in een abdij? Wat is de basis van hun roeping en spiritualiteit? Hoe ziet hun dag eruit? Wat houdt hen bezig in de Kerk en de maatschappij?

Beeldhouwkunst in de Premonstratenzerabdij van Averbode

Jaak Jansen en Herman Janssens

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium inventariseerde en fotografeerde het kunstbezit van de abdij. Dankzij de mooie foto’s is deze wetenschappelijke publicatie tegelijk een kijkboek.

De abdij van Averbode. Een verhaal van steen en marmer

Marleen De Ceukelaire, Frans Doperé, Roland Dreesen, Michiel Dusar, Herman Janssens, Francis Tourneur

Aan de abdij werd eeuwenlang gebouwd. Toch zijn de huidige gebouwen verrassend homogeen. In dit boek wordt één materieel onderdeel van de abdij uitvoerig belicht: de zichtbare natuursteen. Talrijke afbeeldingen uit de toegankelijke delen van de abdij, maar ook uit de privé-vertrekken.

Heraldiek van abdijen en kloosters. 35-Averbode

Marc Van de Cruys en Marc Cheron

Het doel van de heraldiek is – binnen net als buiten de Kerk – het aanduiden van personen en hun rang of kwaliteit. Abten en abdijen hebben altijd heraldische schilden gevoerd en gebruikt om de gebouwen en voorwerpen mee te sieren. Dit boek bespreekt en illustreert zeer uitgebreid de geschiedenis van Averbode tot en met de huidige abt M. Fierens.

Wenst u een abonnement op ons tijdschrift?

Neem dan contact op met de redactie: tijdschrift@abdijaverbode.be.

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens