Boodschap van Abt Marc Fierens

2021/02/16

Bij het begin van de vasten richt Abt Marc zich tot de medebroeders

Terug
Bij het begin van de veertigdagentijd richt Abt Marc Fierens een boodschap tot de medebroeders van Averbode. Deze veertigdagentijd is echter niet beperkt tot hen die leven in een klooster, maar voor alle christenen. Vandaar dat we graag deze tekst met u delen.

Averbode, Asdag - 17 februari 2021.

Geliefde medebroeders,

De voorbije 12 maanden en de komende maanden lijken wel één lange vastentijd, waaraan voorlopig geen einde schijnt te komen. Er zijn de beperkingen, er is de confrontatie met onze kwetsbaarheid en vergankelijkheid. We moeten veel missen en ons veel ontzeggen. In deze moeilijke tijd beginnen we nu de veertigdagentijd en willen we ons voorbereiden op Pasen. 

Meer dan anders hebben we de voorbije maanden aangevoeld wat van belang is in ons leven. Laten we in deze veertigdagentijd stilstaan en aandacht geven aan datgene waar het op aankomt, aan wat noodzakelijk is in ons leven als christen, als premonstratenzer:  waarachtigheid en verdieping in ons geloof, oprechtheid en vertrouwen in onze onderlinge relaties, dienstbaarheid en trouw in onze gemeenschap, begeestering in onze verkondiging.

Het zijn grote woorden die ons te vertrouwd in de oren klinken en die we zelf vaak te nonchalant en te snel gebruiken. Met het gevaar dat deze woorden een soort spiritualiteit worden die losstaat van de begeerten en kwellingen van ons lichaam, en van de behoeften, verlangens en angsten van ons hart. De strijd om de verlossing moet immers altijd opnieuw gestreden worden in het leven van ieder van ons, met alle verwarring en volharding die daarbij komt kijken.

De veertigdagentijd reikt ons in de liturgie en in andere activiteiten elementen aan om in de duisternis en de zoektocht van onze strijd de ogen op te slaan naar Christus en om de ladder van nederigheid en liefde op te gaan die ons brengt naar een beleefd geloof dat van binnenuit nieuw leven schept in ons en in onze gemeenschap. Dat is de weg die ons vreugde en hoop brengt, dat is de weg naar Pasen. Laten we elkaar op deze weg steunen en aansporen.

Ik wens ieder van u een vruchtbare veertigdagentijd,

+ fr. Marc

Deel dit artikel op

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens