Canoniekapittel 2022

2022/11/04

Terug

Elk jaar, verzamelt de abdijgemeenschap op de vrijdag van het Allerheiligenverlof voor het Canoniekapittel, een voorname dag. Tussen de officiële momenten door is het vooral een gelegenheid om confraters van binnen en buiten de abdij te ontmoeten. De dag begon met de kapitteltoespraak waarin de abt  een overzicht geeft van belangrijkste gebeurtenissen van onze gemeenschap sinds het canoniekapittel van vorig jaar.

Er waren dit jaar ook verkiezingen voor enkele leden van de Raad van de prelaat. Deze raad is het adviesorgaan van de abt, waarbij enkele medebroeders door hun functie in zetelen, maar waarbij ook een aantal leden wordt gekozen door de gemeenschap. Deze leden kwamen dit jaar aan het einde van hun mandaat, en moesten opnieuw gekozen worden.

In gespreksgroepen werden in de voormiddag van gedachten gewisseld over aandachtspunten voor de toekomst van onze abdijgemeenschap.

Na de Eucharistieviering en het middagmaal volgde een tweede stemronde voor de raadsleden en een tweede gespreksronde over de ouder en kleiner wordende gemeenschap die op termijn de nodige aanpassingen zal vragen. Hierbij wisselden we gedachten over welke waarden en principes hierbij belangrijk zijn.

Koffie en taart mochten niet ontbreken, want na een derde stemronde voor de raadsleden gaf econoom Eric Seghers financieel verslag en had provisor Jan Vankeirsbilck een overzicht over uitgevoerde en geplande werken in en rond de abdij.

Nadien volgde een kort ontspanningsmoment waarbij een nieuw kaasrecept werd geproefd en becommentarieerd in het volledig vernieuwde calefact (recreatiezaal).

De dag werd afgesloten met de vespers en het avondmaal.

 

 

 

 

Deel dit artikel op

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens