Canonieke visitatie

2023/01/29

Terug

Vandaag, zondag 29 januari, openden de vespers de canonieke visitatie. Zo’n visitatie - noem het een audit - vindt om de 6 jaar plaats, in voorbereiding op het Generaal Kapittel dat in Praag zal doorgaan in 2024.

De Constituties van onze Orde zeggen hierover:
119. Om het generaal kapittel voor te bereiden en op diens gezag wordt elke canonie van onze orde gevisiteerd door twee visitatoren die aangesteld worden volgens de normen van het eigen recht van de orde. De visitaties hebben als eerste doel de trouw aan de communio te vergroten die het belangrijkste streefdoel is van onze gemeenschappen. Daarom moet de visitatie er in eerste instantie op gericht zijn een dynamisch geestelijk leven te bevestigen, wettige plaatselijke gebruiken te bekrachtigen en na te gaan of de besluiten van het generaal kapittel worden nageleefd. De voorbereiding van de visitatie en de wijze waarop deze gehouden wordt zal geschieden overeenkomstig het eigen recht van de orde.

De visitatoren, abt Eric De Sutter van Grimbergen en cfr. Kees van Heijst van Tongerlo, zaten na de vespers een kapittel voor, waarin zij de bedoeling van de visitatie duidelijk maakten. Deze officiële opening werd afgesloten met een drankje en een hapje in de recreatiezaal

Na gesprekken met alle confraters, zullen de Visitatoren een protocol maken, met raadgevingen en aandachtspunten voor de toekomst. Dit wordt binnen enkele weken (21 februari) voorgesteld aan de gemeenschap.

 

Deel dit artikel op

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens