Diakenwijding Viktor Henne

2023/07/15

Terug

Vandaag, zaterdag 15 juli, werd in de abdijkerk onze medebroeder Viktor Henne tot diaken gewijd door Mgr. Frans Daneels.

De diaken (van het Griekse “diakonos”, dienaar) is in de katholieke en orthodoxe kerken een man die de leider van een lokale kerk bijstaat en verantwoordelijk is voor bepaalde activiteiten. De wijding tot diaken is de eerste fase van de wijding, (de tweede fase is het priesterschap en de derde het bisschopsambt).

Oorspronkelijk waren diakens de assistenten van de apostelen bij het beheer van goederen en gemeenschappelijke maaltijden.

Terwijl de priester het teken is van Christus die bijeen brengt, is de diaken het teken van Christus die dient. Binnen zijn geloofsgemeenschap heeft de diaken een spirituele rol die prediking en het bijstaan van de priester tijdens de liturgie kan omvatten. Een diaken kan optreden als getuige vanwege de Kerk bij het ontvangen van huwelijksbeloften en kinderen het doopsel toedienen.

Moge Gods kracht en wijsheid onze medebroeder Viktor bezielen, opdat zijn hart mag branden van Gods vurige liefde - zoals we dit zagen bij de heilige Bonaventuur, bisschop en Kerkleraar, wiens feest we vandaag vierden.

 

 

Deel dit artikel op

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens