Gouden priesterjubileum Albert Jan Ophoff

2022/09/03

Terug

Op 28 augustus 1964 ontving Jan Ophoff, pas afgestudeerd aan het Sint-Michielscollege van Brasschaat, in Averbode het witte ordeshabijt uit handen van abt Emmanuel Gisquière, twee jaar later legde hij professie af. Abt Koenraad Stappers had het plan opgevat om Jan naar Denemarken te zenden en ter voorbereiding stuurde hij Jan naar Parijs om er te studeren aan het ‘Institut supérieur de pastorale catéchétique’, waar ook cfr. Quirien Kerkhofs had gestudeerd. Jan behaalde er zijn diploma in 1973.

Ondertussen werd Jan op 3 april 1972 priester gewijd door Mgr. Schoenmaeckers.

Op 1 september 1973 werd Jan naar Vejle in Denemarken gezonden, waar toen de confraters Wim Wuyts, Quirien Kerkhofs en Raymond Stroobants een kleine gemeenschap vormden. Vrij snel werd Jan ingeschakeld in de Sankt Norbertskole als turnleraar, hiervoor had hij ook een opleiding gevolgd in Vejle. Ook gaf hij Latijn en catechese in de Sankt Michaelskole in Kolding. In 1982 werd Jan pastoor in Silkeborg.

In 1990 keerde Jan terug naar Vejle om er pastoor te worden. Hij werd er ook leraar godsdienst aan de Sankt-Norbertskole. Vanuit Vejle deed hij ook dienst in andere parochies zoals Randers, Fredericia, Herning en Horsens. In 1993 benoemde abt Ulrik Geniets hem tot superior van de confraters in Denemarken. Vanaf 1998 was hij ook lid van de priesterraad van het bisdom Kopenhagen.

In juli vorig is hij samen met de medebroeders Quirien Kerkhofs en Baudouin Willocx teruggekeerd uit Denemarken en werd onze stichting aldaar opgeheven.

Sindsdien maakt Jan deel uit van de priorij in het Sint-Michielscollege in Brasschaat, hij draagt er zorg voor het huishouden en de liturgie en stelt hij zich ten dienste van de parochies.

Op zaterdag 3 september vierden we in Averbode zijn gouden priesterjubileum samen met zijn familie en met vrienden uit Vejle.

 

Deel dit artikel op

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens