Jubileumviering 900 jaar Prémontré

2021/11/28

Plechtige vespers van de eerste zondag van de Advent en klokkenzegening

Terug

De maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis hebben heel wat roet in het eten gestrooid tijdens het jubileumjaar van 900 jaar Prémontré. Er werden wel brochures en boeken gepubliceerd en tentoonstellingen georganiseerd, maar een echte samenkomst met medebroeders en genodigden was niet mogelijk. Een familiedag met de familie van de medebroeders, voorzien op 15 augustus, moest worden afgelast.

Uiteindelijk was er toch nog iets mogelijk. Op zondag 28 november, precies een jaar na de opening van het jubileumjaar, werd dit jubileum alsnog gevierd met de plechtige vespers van de eerste zondag van de advent.

Tijdens de vespers zegende abt Marc Fierens een nieuwe klok, Hugo, die door de “buitenheren” aan de abdij geschonken werd.

Aanvankelijk was er een receptie voorzien in Het Moment. De genodigden waren, zoals andere jaren op het Sint-Norbertusfeest, de bisschoppen van de bisdommen waar confraters van Averbode werkzaam zijn: het Aartsbisdom, Antwerpen, Hasselt en Luik; de dekens van de pastorale eenheden waar confraters werkzaam zijn; leden van de pastorale raden van de pastorale eenheden waarvan confraters moderator zijn of werkzaam zijn; de leden van de raden van bestuur van de Uitgeverijen, van Averbodium, de colleges van Brasschaat en Schoten; het huispersoneel. Door het stijgend aantal besmettingen en de daaruitvolgende maatregelen en geboden voorzichtigheid, is dit echter niet kunnen doorgaan.

Moge Hugo met zijn heldere klanken ons en iedereen die op één of andere manier met de abdij verbonden is, blijven oproepen om samen de Heer te loven en te danken. 

 

Foto's: © Gabriel Crutzen

 

 

Deel dit artikel op

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens