Ontvangst medewerkers

2023/11/26

Terug

Onder de term ‘abdij van Averbode’ verstaan we vanzelfsprekend de gemeenschap van religieuzen die in de prachtige gebouwen leven, bidden en werken.

Maar de abdij bestaat daarnaast ook uit heel wat bedrijven en mensen die dit leven in de abdij mogelijk maken of ermee verbonden zijn: de leden van de Derde Orde, medewerkers in de abdij en de bedrijven en vrijwilligers.

Elk jaar nodigt de abdijgemeenschap deze mensen uit op een vesperdienst en een gezellig samenzijn. Op deze manier willen we hen dichter bij ons leven betrekken en hen beter leren kennen, maar tevens danken voor hun inzet en toewijding.

Het feest van Christus Koning, dat het kerkelijk jaar afsluit, was ook dit jaar een goede gelegenheid voor deze ontmoeting.

 

Deel dit artikel op

Norbertijnenabdij Averbode

Abdijstraat 1
3271 Averbode

Contactgegevens